หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
สำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกหันโรคพิษสุนัขบ้า
 

ตามที่ ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
จึงประกาศให้อำเภอเมืองนนนทบุรีประกอบด้วย ต.บางกระสอ ต.ท่าทราย ต.บางเขน และต.ตลาดขวัญ  เป็นเขตระบาดสัวต์ชั่วคราวนั้น เพื่อความรวดเร็วในป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลลำโพ จึงขอสำรวจข้อมูลและขอความกรุณาให้ประชาชนแจ้งข้อมูล ด่วน ดังนี้
1.ชื่อ-สกุล เจ้าผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยง นาย/นาง/นส........................
2.ที่อยู่  หมู่บ้าน.............บ้านเลขที่.........
หมู่..........ซอย.......โทร................................
3. จำนวนสัตว์เลี้ยง
     3.1) จำนวนสุนัข......ตัว (เพศผู้.....ตัว ,เพศ * * * .....ตัว
     3.2) จำนวนแมว......ตัว (เพศผู้.....ตัว ,เพศ * * * .....ตัว
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขฯ 02-1941000 ต่อ 21
    ซึ่งรายละเ * * * ยดอื่นๆ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ต่อไป
                                                            ขอบพระคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ นางสาวปุริมปรัชญ์ สว่างเดือน

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 17.45 น. [ IP : 101.51.95.12 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,660,188 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554