หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ถังขยะใหม่ จะมี * * * กเมื่อไหร่
 

ขอทราบถังขยะชุดใหม่จะมี * * * กเมื่อไหร อยากทราบเวลาที่แน่ชัดจะได้ไปรับครับ

เขียนโดย   คุณ ถังแตก

วันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 11.10 น. [ IP : 110.78.164.226 ]  
 

เจ้าหน้าที่ ที่เป็นadmin หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝากดูแลwebboard ด้วย ตั้งคำถามสนทนา แต่ไม่ได้รับคำตอบ

เขียนโดย   คุณ ตามคำตอบ

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 09.57 น. [ IP : 110.78.164.226 ]  
 

เรียน คุณถังแตก/ประชาชนผู้ขอใช้บริการถังขยะ
               อบต .ลำโพ กำลังดำเนินการจัดหา/จัดซื้อถังขยะ เนื่องจากในตำบลลำโพ มีการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้มีประชาชน/ภาคเอกชน มาขอใช้บริการจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับการเติบโตของเมืองจึงต้องวางแผนการจัดหาถังรองรับขยะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณที่มี อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2560 อบต.ลำโพได้ดำเนินการจัดหาถังขยะฯแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนระเบียบพัสดุของกระทรวงมหาดไทย ทำให้การจัดหา/จัดซื้อต้องยกเลิกไป และปี 2561 หากดำเนินการจัดหาแล้วจะประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
             ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 7 ให้ส่วนราชการท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมฯ  ดังนั้น ในพื้นที่ของท่านซึ่งเป็นเอกชน/ส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อให้กิดขยะ(ผู้สร้างขยะ) มีหน้าที่จัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะของท่านเอง  ซึ่งอบต.มีหน้าที่จัดเก็บ ขนถ่ายและทำลายขยะมูลฝอย กรณีประชาชนยื่นคำร้องขอใช้บริการถังขยะ ในความหมายคือการให้ประชาชนยืมถังขยะ ซึ่งเป็นทรัพย์สินราชการและประชาชนไม่สามารถครอบครองหรือเคลื่อนย้ายไปนอกเขต อบต.ได้  * * * กกรณีหนึ่งเพื่อให้เกิดความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ของท่านให้เหมาะสม ท่านสามารถจัดหาถังขยะของท่านและมาแจ้งให้ อบต.ลำโพ บริการจัดเก็บขยะของท่านได้  และเพื่อลดประมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษ แนะนำท่านใช้หลัก3R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ สอบถามรายละเ * * * ยดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลำโพ  
โทร.02 1941000 ต่อ 21
            


เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลำโพ

วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 12.05 น. [ IP : 182.232.2.253 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,659,968 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554