หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมศักดิ์ โขงรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศุภณัฐ เชื้ออาษา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเกษร กิตติกูลไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอดิเรก เศษวิสัย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมเจตน์ ธงไชย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพัธยา สมจิตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม