หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโพ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
การคมนาคม
 

ถนน หมู่ที่ ๑ (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๖) จุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงหมายเลข ๙ เลียบคลองลากฆ้อนหมู่ที่ ๑ ระยะทางรวม ๑,๑๗๔ เมตรแยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๗๐๔ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๔๗๐ เมตร

ถนน คสล. บ้านลำโพ หมู่ที่ ๒ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๗) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร

ถนนลาดยางซอยหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๗ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๙) ฝั่งตรงข้ามบ้านนายกิ๊ก ระยะทาง ๑,๖๕๐ เมตร

ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ – ๘ เริ่มจากสะพานทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพหมู่ที่ ๗ ถึงสามแยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร

ถนนสายบ้านลำโพ - วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๑) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๙ ระยะทางรวม ๒,๔๘๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๑,๐๘๕ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๑,๓๙๕ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายบ้านลำโพ - วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.๔๓ - ๐๐๒) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๙ จุดสิ้นสุดสะพานข้ามคลองลำโพ (เขตติดต่อกับ อบต.คลองข่อย) ระยะทางรวม ๒,๕๔๗ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๒๒๒ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๒,๓๒๕ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายบ้านสามแยก – วัดสามง่าม (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๓) หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นหน้าวัดสามง่ามจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนสายบ้านลำโพ – วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) ระยะทางรวม ๒,๑๐๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๑๓๗ เมตรและถนนลาดยาง ระยะทาง ๑,๙๖๓ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนลาดยางสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๔) จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยก หมู่ที่ ๗ ถึงสามแยก หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๖๖๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสายวัดสามง่าม – บ้านลากค้อน หมู่ที่ ๗ (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๕) จุดเริ่มต้นจากวัดสามง่ามถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๙ หมู่ที่ ๗ ระยะทางรวม ๔,๗๐๐ เมตร แยกเป็นถนน คสล. ระยะทาง ๔,๐๔๐ เมตร และถนนลาดยาง ระยะทาง ๖๖๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนคสล. สายบ้านลำโพ – คลองข่อย หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้น (นบ.ถ.๔๓ – ๐๐๘) (ข้ามฝั่งระหว่างพื้นที่ตำบลลำโพกับพื้นที่ตำบลคลองข่อย) จุดเริ่มต้นสะพานลำโพ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนสายบ้านลำโพ – วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) ระยะทาง ๒๐๐เมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนคสล. หมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๐๗) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดสุดเขตพื้นที่ตำบลลำโพ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบทางหลวงชนบท
 
ถนนคสล. หมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๑๙) จุดเริ่มต้นเขตตำบลลำโพ หมู่ที่๖ (หน้าบ้านนายจำรัส จวงจ่าย) จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หน่วยงานรับผิดชอบทางหลวงชนบท
 
ถนนคันดิน หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นถนนบริเวณบ้านนายการีม โต๊ะเถื่อน จุดสิ้นสุดปากคลองลำโพติดกับคลองลากค้อน ระยะทาง ๖๐๖ เมตร
 
ถนนลำโพ ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๘ ระยะทางรวม ๙๖๐ เมตร แยกเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๔๐๐ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๕๖๐ เมตร
 
ถนนลำโพ ซอย ๒๑ (ถนนซอยเฮียปิง) ระยะทางรวม ๑,๑๘๙ เมตรแยกเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๖๖๐ เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง ๕๒๙ เมตร
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานไม้
 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำโพ จำนวน ๕ แห่ง
 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลากฆ้อน จำนวน ๔ แห่ง
 
สะพานไม้ จำนวน ๒ แห่ง
 
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
 
มีที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลลำโพ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ และมีอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๖๐ คน ออกตรวจ พื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินในเขตตำบลลำโพ และร่วมประสานงานกับสถานี ตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
 
แหล่งน้ำ
   
  ตำบลลำโพมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองลำโพและคลองลากฆ้อน โดยคลองลำโพจะเชื่อมต่อระหว่างตำบลลำโพ และตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ,๖ และหมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๘,๕๐๐ เมตร ส่วนคลองลากฆ้อนเชื่อมต่อระหว่างตำบลลำโพ และตำบลละหาร ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ และหมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๖,๖๕๐ เมตร
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 7,148,007 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10