หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ถนนภายในเขตตำบลลำโพ
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๑ สาย
 
ถนนสาย หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นสะพาน คสล. วัดสามง่าม จุดสิ้นสุด ถนนทางหลวงหมายเลข ๙ ระยะทาง ๕.๑ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ถนนลาดยาง จำนวน ๘ สาย
 
ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลำโพ จุดเริ่มต้น จุดเชื่อมถนน หมู่ที่ ๘ จุดสิ้นสุด จุดเชื่อมแยกถนน หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 
ถนนสาย หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น หน้าวัดสามง่าม จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านลำโพ วัดศรีเขตนันทราม (ตอนบน) ระยะทาง ๒.๑ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรัเขตนันทราม (ตอนบน) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๙ จุดสิ้นสุด สะพานข้ามคลองลำโพ (เขตติดต่อกับอบต.คลองข่อย) ระยะทาง ๒.๖ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนนสายบ้านลำโพ วัดศรีเขตนันทราม(ตอนล่าง) จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๙ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนน หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายรางคูณ นุชน้อย ระยะทาง ๐.๒๐๐ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนนหมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๐๗) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จุดสิ้นสุด สุดเขตพื้นที่ตำบลลำโพ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนน หมู่ที่ ๔ (ข้ามฝั่งระหว่างพื้นที่ตำบลลำโพกับพื้นที่ตำบลคลองข่อย) จุดเริ่มต้น สะพานลำโพ จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนสายบ้านลำโพ – วัดศรีเขตนันทราราม (ตอนล่าง) ระยะทาง ๒.๐๐ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
   
ถนนหมู่ที่ ๖ (นบ ๓๐๑๙) จุดเริ่มต้นเขตตำบลลำโพ หมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนายจำรัส จวงจ่าย) จุดสิ้นสุด ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การ บริหารส่วนตำบลลำโพ
    ถนนหินคลุก จำนวน ๑ สาย
   
ถนนหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข ๙ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก / สะพานไม้ข้ามคลองลำโพ และคลองลากฆ้อน
   
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำโพ จำนวน แห่ง
   
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลากฆ้อน จำนวน แห่ง
   
สะพานไม้ จำนวน แห่ง
 
 
 
รถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ คัน
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
       
   
 
มีที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลลำโพ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ และมีอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๖๐ คน ออกตรวจ พื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินในเขตตำบลลำโพ และร่วมประสานงานกับสถานี ตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง
 
   
  แหล่งน้ำมีลำคลองที่สำคัญ ๒ แห่ง คือ
  คลองลำโพ เชื่อมติดต่อตำบลลำโพ และตำบลคลองข่อย เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๓, ๔, ๕, และ หมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทางประมาณ ๗,๖๐๐ เมตร คลองลำโพ มีจุดเชื่อมต่อคลองลากฆ้อนทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ บริเวณวัดสามง่าม หมู่ที่ ๘ และเชื่อมต่อทางทิศใต้บริเวณ หมู่ที่ ๑ แนวเขตติดต่อ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำลี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร จึงทำให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ มีลักษณะคล้ายวงรี พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๙๕ ของตำบล อยู่ระหว่างคลองลำโพ และคลองลากฆ้อน จึงทำให้พื้นที่ของตำบลมีน้ำอุปโภค และบริโภคตลอดทั้งปี และเหมาะสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะการทำนา
  คลองลากฆ้อนเชื่อมติดต่อตำบลลำโพและตำบลละหาร ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ และหมู่ที่ ๘ ของตำบลลำโพ ระยะทาง ประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 089-920-4674
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 4,491,678 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10