หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)   3 ก.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และรางวี คสล. ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.43-002) ต่อจากของเดิม ระยะทางความยาวประมาณ 305.30 เมตรฯ   2 ก.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.และก่อสร้างรางวี คสล.ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม(ตอนบน)(นบ.ถ.๔๓-๐๐๒) ต่อจากเดิม ระยะทางความยาวประมาณ ๓๐๕.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเ   2 ก.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562   2 ก.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหน้าโรงเรียนเจริญรัฐ ระยะทางความยาวประมาณ ๑๗๕.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   24 พ.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-002 สายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) หมู่ที่ 4,5,8 (บ้านลำโพ,บ้านศาลเจ้า,บ้านสามแยก) ตำบลลำโพ อำเภ   8 พ.ค. 2562 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2)   4 เม.ย. 2562 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒)   4 เม.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 06 จัดซื้อเสารับสัญญาณกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (เพิ่มเติม) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 4 จุด   29 มี.ค. 2562 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-001 สายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) หมู่ที่ 2,3 (บ้านลำโพ,บ้านลำโพ) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังห   27 มี.ค. 2562 99
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,647,930 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554