หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดรา
 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และรางวี คสล. ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.43-002) ต่อจากของเดิม ระยะทางความยาวประมาณ 305.30 เมตรฯ  
 

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding  โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และรางวี คสล. ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.43-002) ต่อจากของเดิม ระยะทางความยาวประมาณ 305.30 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067433271)
สามารถแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารได้ที่ link ด้านล่างนี้

https://www.lumpo.go.th/webboard_detail.php?doIP=1&checkIP=$chkIP&hd=1&id=2112&checkAdd=$chkAd&dum=85989_ypk#

วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์  วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 14.22 น. โดย คุณ สมนพีระยุทธ อุตมะพันธุ์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,797,049 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554