หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.และก่อสร้างรางวี คสล.ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม(ตอนบน)(นบ.ถ.๔๓-๐๐๒) ต่อจากเดิม ระยะทางความยาวประมาณ ๓๐๕.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.และก่อสร้างรางวี คสล.ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม(ตอนบน)(นบ.ถ.๔๓-๐๐๒) ต่อจากเดิม ระยะทางความยาวประมาณ ๓๐๕.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ สมนพีระยุทธ อุตมะพันธุ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,647,926 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554