หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำตำบลลำโพ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทย มีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ซึ่งได้ตระหนึกถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน” ภายในเขตตำบลลำโพ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
   1.“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฏ์) หมูที่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
   2.“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ หมูที่ 8 ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
   3.“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ อาคารสถาบันการเงินตำบลลำโพ หมูที่ 8 ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
   4.“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”ณ ที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญรัฐหมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 09.19 น. โดย คุณ พัธยา สมจิตร

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,823,883 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554