หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอีย
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-002 สายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) หมู่ที่ 4,5,8 (บ้านลำโพ,บ้านศาลเจ้า,บ้านสามแยก) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก. 01  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. 43-002 สายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) หมู่ที่ 4,5,8 (บ้านลำโพ,บ้านศาลเจ้า,บ้านสามแยก) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ สมนพีระยุทธ อุตมะพันธุ์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,648,001 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554