หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เรื่อง การทิ้งขยะบริเวณพื้นที่ข้างหมู่บ้านสัมมากร หมู่ 6  
 

ข้อมูลและสภาพทั่วไป
จากการสำรวจเป็นพื้นที่ริมถนน เป็นเส้นทางสัญจรผ่านชุมชนและหมู่บ้านสัมมากรของหมู่ที่ 6 เจ้าของสถานที่อยู่บ้านเลขที่ 33/1/2 หมู่ที่ ๖ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน  
พื้นที่ส่วนที่ 1 ร้านทวีกิจค้าของเก่าเช่าเพื่อประกอบกิจการค้าของเก่า/คัดแยกขยะ มีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จาก อบต.ลำโพและจากอำเภอบางบัวทองเรียบร้อยแล้ว สภาพหน้าร้านติดถนน มีการวางขยะใส่ถุงขนาดใหญ่เพื่อเตรียมคัดแยก/ขนย้าย สภาพขัดกับทัศนียภาพ  
พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นที่ว่างเปล่าอยู่ถัดจากทวีกิจค้าของเก่า อยู่ติดถนน มีหน้ากว้างประมาณ 50 เมตร เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำขังเล็กน้อย ด้านข้างติดกับที่ว่างเปล่าเป็นบ่อน้ำขนาดกว้าง และห่างจากหมู่บ้านสัมมากรประมาณ 500 เมตร  เจ้าของพื้นที่อนุญาตให้ประชาชนนำขยะแห้งหรือขยะที่ได้จากกระบวนการก่อสร้าง เช่น เศษปูนฯ กระจก เศษแก้ว เศษไม้ทั่วไป ไม้พาเลท พลาสติก และเศษกิ่งไม้ ฯลฯ มาทิ้งเพื่อถมที่ มีผู้ดูแลและมีการปรับที่โดยนำดินมาถมเป็นระยะ  

สภาพปัญหา
พื้นที่ส่วนที่ 2 ที่มีการอนุญาตให้นำขยะแห้งมาถมที่ มีบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ตรงกลางสภาพดำคล้ำ มีคันดินกั้นติดต่อกับบ่อข้างเคียง น้ำในพื้นที่ส่วนที่ 2 มีกลิ่นเน่าเหม็นเล็กน้อย ระดับน้ำต่ำกว่าพื้นที่บ่อข้างเคียง ความเข้มข้นของน้ำเสียจากบ่อของพื้นที่ 2 แพร่กระจายไปสู่บ่อน้ำข้างเคียง มีกลิ่นกระจายไปบ้างเล็กน้อย ลักษณะขยะเป็นขยะแห้ง รอการปรับถมที่ดิน  

ลูกบ้านผู้ร้องเรียน พักอาศัยในหมู่บ้านสัมมากร ซี่งอยู่ห่างจากสถานที่ดังกล่าวมากกว่าระยะ 500 เมตร และไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงใดๆ แต่วิตกกังวลและท้วงติงเรื่องมลภาวะทางอากาศและกังวลว่าอาจมีสารเคมี อันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพตนเองและประชาชนในหมู่บ้านสัมมากร  

การดำเนินการ
1. แจ้งเจ้าของพื้นที่ เลขที่ 33/1/2 หมู่ที่ 6 จัดการแก้ปัญหาน้ำเสีย โดยใช้น้ำจุลินทรีย์ (EM) มาบำบัด และแนะนำให้ร่วมเรียนรู้อบรมการทำอีเอ็มบอล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 2 เพื่อการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน
2. แนะนำให้ดูแลสถานที่ตนเอง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทัศนียภาพไม่เหมาะสม
3. แนะนำให้ร้านทวีกิจค้าของเก่า เคลื่อนย้ายขยะหน้าร้าน/ริมถนน และเก็บในสถานที่เหมาะสม
4. โทรศัพท์แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ดังนี้
4.1 แจ้งตามข้อ 1 – 3
4.2 ให้ความรู้วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสม เชิญชวนให้สนับสนุนการวิธีการฝังกลบขยะและคัดแยกขยะ
- แนะนำการลดขยะต้นทาง  โดยนำขยะไปคัดแยก ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) ให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด ซึ่งธุรกิจด้านค้าของเก่า/คัดแยกขยะ เป็นธุรกิจที่ควรสนับสนุนให้ประชาชนทำ เนื่องจากช่วยลดมลภาวะโดยรวมของโลกและประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และนนทบุรี 4.0
- การจัดการขยะแห้ง ด้วยวิธีการฝังกลบเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่ง อบต.ลำโพ  สนับสนุนให้ประชาชนนำขยะถมที่ของเอกชนที่ให้ความยินยอม แต่ต้องมีการควบคุมจัดการมิให้เกิดเหตุรำคาญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ธนาศักดิ์ คนทน

ผู้เข้าชม 596 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,659,960 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554