หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโพ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลลำโพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมจับจีบผูกผ้า [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 21 


โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ประจำปี [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 15 


ระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟ สายโทรศัพท์ [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 21  
วัดลำโพ
โรงเรียนวัดลำโพ
สถานีอนามัยเจริญรัฐ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงแสกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และ OTP
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตร [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
ชอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จ้างเหมาซ่อมแซม ถนนแ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
ชอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมู [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 จ้างเหมา [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.06 จัดซื้อ [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 52 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 75 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
อบรมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 68 
ค้นหาจาก Google

  
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
 
 
 


ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิล [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิล [ 30 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
นบ0023.3/ว2189 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว2203 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.6/ว2195 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว617 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.4/ว615 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว2194 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว2197 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอปท.  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว2196 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว 2189 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
นบ 0023.3/ว 2169 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
 
 

 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
สอบถามการเก็บขยะของอบตลำโพ (18 พ.ค. 2566)    อ่าน 420  ตอบ 7  
ลดกระหน่ำรับซัมเมอร์ฟินไปกับ โปรโมชั่นหญ้าเทียมยกม้วนถูกกว่า (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 8  ตอบ 0  
การเข้ามาถมดินของรถบรรทุก18ล้อ (27 มี.ค. 2566)    อ่าน 56  ตอบ 1  
ถนนไม่เรียบร้อย (27 มี.ค. 2566)    อ่าน 39  ตอบ 1  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 18  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย (25 พ.ย. 2565)    อ่าน 32  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแ (7 พ.ย. 2565)    อ่าน 76  ตอบ 0  
เพื่อนบ้านทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นมากจนไม่สามารถอยู่บ้านได้ (12 ก.ย. 2565)    อ่าน 115  ตอบ 3  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 39  ตอบ 0  
จุดกลับรถถนนเลียบคลองลากฆ้อน 345ไม่มีไฟทาง (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 74  ตอบ 0  
ค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับเด็กนักเรียน (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 0  
ถนนทางเข้ารร.สารสาสน์ (17 มิ.ย. 2565)    อ่าน 4068  ตอบ 29  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน (6 มิ.ย. 2565)    อ่าน 77  ตอบ 0  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 57  ตอบ 0  
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 154  ตอบ 1  
 
 
ข้าวเกรียบเห็ด
ไข่เค็มกะทิสดใบเตย
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร ๐๘๙-๒๐๑-๔๓๓๑
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 7,768,055 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ