หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโพ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


งานประเพณีลอยกระทงตำบลลำโพ ประจำปี 2565 วันที่ 7-8 พ.ย.65 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 129 


กิจกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 95 


คู่มือการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 32 


โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 61  
วัดลำโพ
โรงเรียนวัดลำโพ
สถานีอนามัยเจริญรัฐ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ตำบลลำโพ ประจำปี 2565 วันที่ 7 มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุ 14-35ปี (กลางคืน ชมวงดนตรี วง MOCCAGADEN) วันที่ 8 พ.ย.65 มีการประกวด นางนพมาศ(อายุ 13-25ปี) และประกวดกระทง กลางคืนชมวงดนตรี เสรี รุ่งสว่าง (เต็มวง)
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแ [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.06 จัดซื้อ [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 ไต [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.06 จัดซื้อ [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศ!!!!! ปิดให้บริการ [ 15 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
โครงการ จัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล หรือ อบต.เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ค้นหาจาก Google

  
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
 
 
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกยี่ห้อ โตโ [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. พ [ 25 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
นบ0023.5/ว4506 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 4483 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.2/ว4505 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 104 กลับต้นสังกัด  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 4482 แจ้งข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.2/ว4504 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 105 กลับต้นสังกัด  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.5/ว4507 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปถ.  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.5/ว4503 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 102565  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว4502 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว4486 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1140 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 
 

 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย (25 พ.ย. 2565)    อ่าน 8  ตอบ 0  
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จำหน่ายสินค้าหมดอายุ (10 พ.ย. 2565)    อ่าน 2021  ตอบ 11  
น้ำดื่มสะอาดควรจะต้องผ่านการกรอง (10 พ.ย. 2565)    อ่าน 7  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแ (7 พ.ย. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 0  
สอบถามการเก็บขยะของอบตลำโพ (28 ต.ค. 2565)    อ่าน 296  ตอบ 3  
การเข้ามาถมดินของรถบรรทุก18ล้อ (16 ต.ค. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 0  
เพื่อนบ้านทิ้งขยะส่งกลิ่นเหม็นมากจนไม่สามารถอยู่บ้านได้ (12 ก.ย. 2565)    อ่าน 81  ตอบ 3  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0  
จุดกลับรถถนนเลียบคลองลากฆ้อน 345ไม่มีไฟทาง (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 43  ตอบ 0  
หญ้าปลอม หรือหญ้าเทียม คืออะไร (21 ก.ค. 2565)    อ่าน 32  ตอบ 0  
ค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับเด็กนักเรียน (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 0  
ถนนทางเข้ารร.สารสาสน์ (17 มิ.ย. 2565)    อ่าน 4013  ตอบ 29  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน (6 มิ.ย. 2565)    อ่าน 49  ตอบ 0  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 0  
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 126  ตอบ 1  
 
 
ข้าวเกรียบเห็ด
ไข่เค็มกะทิสดใบเตย
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 7,309,549 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ