หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโพ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 42 


กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27  
วัดลำโพ
โรงเรียนวัดลำโพ
สถานีอนามัยเจริญรัฐ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 เม.ย. 2554
ประกาศ อบต.ลำโพ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำโพ จะรับสมัครเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์เข้าเรียน เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 โครงการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตร [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ศพด.อบต.ลำโพ ประกาศ ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 โครงการ [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ค้นหาจาก Google

  
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) โดยว [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ยี่ห้อฮ [ 20 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
นบ0023.2/ว560 การตรวจสอบคุณสมัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2333 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2330 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว2318 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว 556 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.2/ว2234 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.4/ว557 ขอเชิญร่วมเข้ารับอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.4/ว557 ขอเชิญร่วมเข้ารับอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.1/ว2329 การเชื่อมสัญญารายการวิทยุ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
นบ0023.3/ว553 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
 
 

 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
ค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสำหรับเด็กนักเรียน (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 15  ตอบ 0  
ถนนทางเข้ารร.สารสาสน์ (17 มิ.ย. 2565)    อ่าน 3904  ตอบ 29  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน (6 มิ.ย. 2565)    อ่าน 11  ตอบ 0  
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จำหน่ายสินค้าหมดอายุ (31 พ.ค. 2565)    อ่าน 1597  ตอบ 7  
หญ้าเทียมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2502-2553 (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 8  ตอบ 0  
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 73  ตอบ 1  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 0  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 16719  ตอบ 1  
สะพานลอยคนข้ามถนน (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 1778  ตอบ 8  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน (21 ก.พ. 2565)    อ่าน 36  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดซื (23 ก.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ (3 ก.ย. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล (27 ส.ค. 2564)    อ่าน 54  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แ (26 ส.ค. 2564)    อ่าน 61  ตอบ 0  
เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน (9 ส.ค. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 0  
 
 
ข้าวเกรียบเห็ด
ไข่เค็มกะทิสดใบเตย
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 6,807,091 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ