หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. พร้อมก่อสร้างรางวี คสล. ๑ ข้าง (ต่อเนื่องจากเดิม) ถนนสาย นบ.ถ.๔๓-๐๐๑ บ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) ระยะทางความยาวประมาณ ๒๗๘ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ค. 2562 ]โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. พร้อมก่อสร้างรางวี คสล. ๑ ข้าง (ต่อเนื่องจากเดิม) ถนนสาย นบ.ถ.๔๓-๐๐๑ บ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนล่าง) ระยะทางความยาวประมาณ ๒๗๘ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [ 15 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และรางวี คสล. ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.43-002) ต่อจากของเดิม ระยะทางความยาวประมาณ 305.30 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมรถบรรทุก สำหรับการแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อใช้ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา พร้อมประดับผ้ารอบตัวรถ เพื่อใช้ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. และรางวี คสล. ถนนสายบ้านลำโพ-วัดศรีเขตนันทาราม (ตอนบน) (นบ.ถ.43-002) ต่อจากของเดิม ระยะทางความยาวประมาณ 305.30 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บธ ๓๙๑๔ นนทบุรี เนื่องจากเกียร์มีเสียงดัง,ช่วงล่างคอนและโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองการศึกษาฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29