หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น ๓,๓๐๓ ครัวเรือน จำนวน ๖,๐๓๐ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๒,๘๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๓
 
หญิง จำนวน ๓,๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๐๑.๒๕ คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เกษตรกรรม
  เนื่องจากในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๗๐% ของพื้นที่ รองลงมาทำสวน มีพื้นที่การเกษตรสรุปได้ดังนี้
 
ทำนา ประมาณ ๕,๖๐๐ ไร่
 
ทำสวน ประมาณ ๒๑๕ ไร่
 
พื้นที่บ้านพักอาศัย และอื่น ๆ ประมาณ ๑,๖๘๐ ไร่
  ทำงานตามโรงงานต่าง ๆ
  เนื่องจากพื้นที่ตำบลลำโพ ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีโรงงานในพื้นที่ในเขตตำบลลำโพ และตำบลใกล้เคียง ประชากรส่วนหนึ่งได้ทำงานตามโรงงานทำให้ปัญหาการ ว่างงานของประชาชนมีจำนวนน้อย
 
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๗๐
 
ทำสวน เช่น กล้วย ขนุน คิดเป็นร้อยละ ๒๕
 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางหมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมถึงเกือบทุกปี มีเขตการปกครอง จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งตำบล ๗,๕๒๐ ไร่ หรือ ประมาณ ๑๒.๐๓ ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
และอบต.ละหาร
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
                 
  บ้านลากค้อนเหนือ ๑๗๑ ๑๗๔ ๓๔๕ ๙๔
    บ้านลำโพ ๑๓๕ ๑๒๖ ๒๖๑ ๑๖๖  
  บ้านลำโพ ๑๗๘ ๒๑๓ ๓๙๑ ๑๕๕
    บ้านลำโพ ๗๐๓ ๗๖๕ ๑,๔๖๘ ๘๙๕  
  บ้านศาลเจ้า ๘๔๔ ๑,๐๑๐ ๑,๘๕๔ ๑,๒๐๕
    บ้านหัวคู้ ๑๗๘ ๒๐๕ ๓๘๓ ๓๗๐  
  บ้านลากฆ้อน ๔๑๙ ๔๑๐ ๘๒๙ ๒๕๖
    บ้านสามแยก ๒๕๐ ๒๔๙ ๔๙๙ ๑๖๒  
  รวม ๒,๘๗๘ ๓,๑๕๒ ๖,๐๓๐ ๓,๓๐๓
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 089-920-4674
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 4,491,634 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10