หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ลำโพ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
ส่งเสริมด้านการกีฬาในตำบล
ห้องสมุดประชาชนตำบลลำโพ
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจของประชาชนในตำบลลำโพ
สืบทอดประเพณีลอยกระทง ของตำบลลำโพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำโพ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลลำโพ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙
 
  ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๘ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ ตำบลลำโพมีเนื้อที่ ๗,๕๒๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๒.๐๓ ตารางกิโลเมตร
 
  ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลำโพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงมีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างคลองลำโพ และคลองลากฆ้อน มีถนนทางหลวงสายหลักตัดผ่าน ๒ สาย ได้แก่ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ และถนนทางหลวงหมายเลข ๙ ทำให้การคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลได้รับความสะดวก
 
  ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศมี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด ๑๒,๔๔๗ คน แยกเป็น
 
ชาย ๕,๘๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๗
 
หญิง ๖,๖๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๓
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๗,๒๓๑ ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๐๓๔.๖๖ คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพของประชากร
  เกษตรกรรม
  เนื่องจากในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๗๐% ของพื้นที่ รองลงมาทำสวน มีพื้นที่การเกษตรสรุปได้ดังนี้
 
ทำนา ประมาณ ๕,๖๐๐ ไร่
 
ทำสวน ประมาณ ๒๑๕ ไร่
 
พื้นที่บ้านพักอาศัย และอื่น ๆ ประมาณ ๑,๖๘๐ ไร่
  ทำงานตามโรงงานต่าง ๆ
  เนื่องจากพื้นที่ตำบลลำโพ ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีโรงงานในพื้นที่ในเขตตำบลลำโพ และตำบลใกล้เคียง ประชากรส่วนหนึ่งได้ทำงานตามโรงงานทำให้ปัญหาการ ว่างงานของประชาชนมีจำนวนน้อย
 
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๗๐
 
ทำสวน เช่น กล้วย ขนุน คิดเป็นร้อยละ ๒๕
 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 
 
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
                 
  บ้านลากค้อนเหนือ ๘๒๗ ๙๗๖ ๑,๘๐๓ ๑,๑๓๓
    บ้านลำโพ ๒๓๘ ๒๑๑ ๔๔๙ ๖๖๔  
  บ้านลำโพ ๒๗๖ ๒๘๖ ๕๖๒ ๒๘๒
    บ้านลำโพ ๘๓๓ ๙๗๙ ๑,๘๑๒ ๙๙๒  
  บ้านศาลเจ้า ๑,๙๑๘ ๒,๑๙๘ ๔,๑๑๖ ๑,๙๖๓
    บ้านหัวคู้ ๔๐๑ ๔๘๕ ๘๘๖ ๘๗๔  
  บ้านลากฆ้อน ๕๑๔ ๔๙๙ ๑,๐๑๓ ๔๔๒
    บ้านสามแยก ๘๓๙ ๙๖๗ ๑,๘๐๖ ๘๘๑  
  รวม ๕,๘๔๖ ๖,๖๐๑ ๑๒,๔๔๗ ๗,๒๓๑
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 02-194-1000-1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๐-๑ โทรสาร : ๐๒-๑๙๔-๑๐๐๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
จำนวนผู้เข้าชม 7,309,461 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10